KIKAJI

có gì mới News

Báo cáo phát hành website

Gần đây chúng tôi đã phát hành phiên bản tiếng Việt của trang web của mình. Trên trang web này, chúng tôi sẽ gửi các thông báo và thông cáo khác nhau từ công ty chúng tôi tới tất cả những ai muốn làm việc tại Hokkaido, Nhật Bản. Chúng tôi sẽ tiếp tục cải thiện nội dung và phổ biến nhiều loại thông tin, vì vậy chúng tôi đánh giá cao sự hỗ trợ liên tục của bạn.

KOKAJI.inc Recruit > chủ đề > Báo cáo phát hành website

Đăng nhập vào Entry

Chúng tôi mong nhận được đơn đăng ký của bạn.